Danas je u Kazalištu Marina Držića održana Svečana skupština kojom je završeno obilježavanje 50 godina djelovanja Lige protiv raka Dubrovnik. Podijeljena su brojna priznanja za pomoć u radu Lige, a Zlatna povelja za dugogodišnju uspješnu suradnju i pomoć Ligi protiv raka Dubrovnik dodijeljena je i VK Jug Croatia osiguranju. Dijamantno priznanje dobio je…

Read More