Obaviještavamo da treninzi za novu sezonu počinju 3.9., po sljedećem rasporedu:
17.00 nade i mlađi kadeti,
18.00 kadeti,
19.30 mlađi junior i juniori.

Upis novih članova, vrši se svaki dan u 10.00 i 17.00 sati.