Povjerenstvo za natjecanje Triglav(regionalne) vaterpolo lige je dana 30.01.2016. nakon zaprimljenog izvještaja delegata Ljubiše Ćirića sa utakmice 11.kola Triglav vaterpolo lige iz Kragujevca (Radnički-C.Zvezda) raspravljalo telefonskim putem , te većinom glasova temeljem čl.2 st.5 Propozicija Triglav (regionalne) vaterpolo lige za sezonu 2015./2016. usvojenih od UO TRVL na svojoj 19.sjednici dana 19.08.2015. donio sljedeću:

O D L U K U

BVK Crvena Zvezda se kažnjava oduzimanjem 6(šest) bodova u natjecanju TVL za sezonu 2015./2016.
BVK Crvena Zvezda se kažnjava novčanom kaznom u visini od 5.000(pettisuća)Eur-a.
Protiv kluba i njegove odgovorne osobe će se pokrenuti disciplinski postupak.
Utakmica između VK Radnički-BVK Crvena Zvezda se registrira rezultatom 5:0 u korist VK Radnički.(čl.21 st.1)
Obrazloženje:

BVK Crvena Zvezda je dana 31.12.2015.(u otvorenom roku) podnjela zahtjev za dopunu liste za sedam novih igrača. Zahtjev je proslijeđen UO TVL na razmatranje. UO TVL je telefonskim putem (elektronskom poštom) donio odluku kojom se igraču Branku Pekoviću dozvoljava prijelaz u C.Zvezdu s pravom nastupa u tekućoj sezoni TVL jer je navedeni igrač došao iz Kazahstana, zemlje koja nije članica LEN-e.

Nadalje, se također odobrio prijelaz s pravom nastupa u tekućoj sezoni TVL igračima Ivanu Rackovu, Borisu Popoviću i Stefanu Iliću koji prelaze iz vaterpolo kluba Šabac i vaterpolo kluba Stari Grad, klubova koji nastupaju u nacionalnom takmičenju Srbije,i koji ne nastupaju u TVL.

UO TVL igračima Filipu Kljajeviću , Draganu Draškoviću i Srđanu Aksentijeviću NIJE dozvolio prijelaz s pravom nastupa za Crvenu Zvezdu u tekućoj sezoni TVL jer ih u navedenom ograničava članak 9 Propozicija TVL, zbog toga što su nastupili u Gruziji za klub na kvalifikacijskom turniru CL u sezoni 2015./2016.,a Gruzija je članica LEN-e. Odluka je donešena 07.01.2016.

Na navedenu odluku BVK Crvena Zvezda je uložila žalbu, tj.zahtijev za preispitivanjem navedene odluke UO TVL za trojicu igrača kojima nije dozvoljen prijelaz s pravom nastupa.

UO TVL je između ostalog o zahtjevu C.Zvezde raspravljao na svojoj 21.sjednici održanoj u Beogradu (Kombank Arena) dana 15.01.2016. godine.

Nakon duže rasprave prisutni članovi su se usaglasili i potvrdili-verificirali jednoglasno donešenu odluku od 07.01.2016. god. da navedena trojica igrača NE mogu nastupiti za C.Zvezdu.

Dio zapisnika sa sjednice od 15.01.2016. vezan za navedeno je dostavljen svim članovima UO TVL (koji su bili prisutni, kao i onima koji su izostali sa sjednice) kako bi se potvrdilo činjenično stanje.

Međutim Generalni sekretar VSS-a je izrazio nezadovoljstvo odlukom sa sjednice na kojoj nije bio prisutan, ali na kojoj su ga zastupali kao opunomoćenici kolege članovi UO iz VSS-a, a koji su razvidno iz zapisnika navedenu odluku potvrdili.

O izraženom nezadovoljstvu su članovi UO TVL iz Hrvatske i Crne Gore još jednom telefonski prodiskutirali i nedvojbeno ostali pri donešenoj odluci.

S obzirom da je nastavak natjecanja TVL sa 11. kolom bio u petak ,29.01.2016.sve gore navedeno kao i konačna odluka UO TVL je još jednom dostavljena BVK C.Zvezdi, svim članovima UO TVL i delegatu utakmice gosp. Ćiriću.

U svom izvještaju gospodin Ćirić navodi:

Da je zaprimio odluku po kojoj se zabranjuje nastup Filipu Kljajeviću ,Draganu Draškoviću i Srđanu Aksentijeviću.

Navodi da su na tehničkom sastanku 29.01.2016. pred utakmicu u prostorijama VK Radničkog bili prisutni delegirani suci Petar Abramović iz Kotora i Siniša Matijašević iz Herceg Novog, te uz njega kao delegata još predstavnik domaćina Jugoslav Vasović i predstavnik C.Zvezde Vikor Jelenić.

Svih je upoznao sa dopisom Povjerenstva za natjecanje o zabrani nastupa trojice igrača na što su predstavnici klubova potvrdili da su s tim upoznati.

Predstavnik VK Radnički Jugoslav Vasović nije imao primjedbi na prijavljeni sastav C.Zvezde bez obzira na zabranu nastupa te trojice igrača.

Predstavnik C.Zvezde V.Jelenić je ostao dosljedan tvrdnji da igrači usprkos odluci UO TVL o zabrani nastupa mogu igrati utakmicu i nije ih htio „maknuti“ iz zapisnika tj. odbio je odigrati utakmicu bez navedene trojice igrača.

LJ.Ćirić se telefonski čuo s M.Bebićem ( PZN) kojem je prenio navedeni stav predstavnika C.Zvezde i koji mu je savjetovao da se utakmica ne može odigrati sa igračima koji imaju zabranu igranja, a što su i delegirani suci utakmice prihvatili.

LJ.Ćirić kao delegat je u svom izvještaju prihvatio navedenu odluku.

Nadalje, upoznati smo sa činjenicom da je utakmica između navedena dva kluba odigrana sa drugim sucima koji nisu određeni od strane Povjerenstva TVL( Stanojević i Jovančević) , rezultat utakmice je dostavljen medijima kao regularno odigrana utakmica TVL , a što apsolutno s obzirom na gore navedeno ne odgovara istini.

Ta utakmica nije, niti može biti priznata kao službena utakmica 11.kola TVL.

Zbog svega navedenog je i donijeta predmetna odluka Povjerenstva za natjecanje TVL prema BVK C.Zvezdi kao i pokretanje disciplinskih prijava prema odgovornoj osobi kluba

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke kažnjeni klub može izjaviti žalbu u roku od 8(osam) dana po dostavi iste i to UO TVL putem Povjerenstav za natjecanje TVL.

S poštovanjenjem,

Povjerenstvo TVL,

Milivoj Bebić