TOMO Tournament

[getTomo turnir = “TOMO TOURNAMENT”]